Auteur(s)

Blommestein, J.C.T. van

000516ph.JPG (92647 bytes)

000516 ph

Titel

De Grebbelinie, van militair verdedigingswerk tot cultuurhistorisch erfgoed en natuurmonument

Uitgever

Stichting Menno van Coehoorn

Jaar

1978

Druk

1

Afmeting

21 x 29,7 cm.

Inhoud

Geschiedenis van de Linie in de Gelderse Vallei, de Grebbelinie. De laatste werken werden opgeheven als vestingwerk bij Koninklijk Besluit van 18 oktober 1951. Van belang voor Veenendaal zijn de onderdelen de Roode Haan, de Veense kom (Slaperdijk) en het Fort aan de Buursteeg.

Pagina’s

36 

Uitvoering

Genaaid gebrocheerd

ISBN

-

Trefwoord

Grebbelinie, vestingbouw, verdedigingswerken – SISO 399.63

Auteur(s)

Driessen, H.L.

000476 ph.JPG (21227 bytes)

000476 ph

Titel

Een aanslag op Wageningen

Uitgever

S. Gouda Quint, Arnhem

Jaar

1936

Druk

1

Afmeting

16,1 x 24,3 cm.

Inhoud

In Gelre XXXIX op bladzijde 119 t/m 136 een verslag van de activiteiten in 1587/1589 van Cornelis Pynssen van der AA uit Veenendaal om Wageningen in de handen der Spanjaarden te doen vallen. Zijn arrestatie en uiteindelijk doodvonnis komen aan bod. Verslagen van de ondervraging  (ook van zijn knecht Roelof Arisz. uit Veenendaal) zijn eveneens opgenomen. Uiteindelijk is hij vrijgelaten.

Pagina’s

394

Uitvoering

Genaaid gebrocheerd

ISBN

-

Trefwoord

80 - Jarige oorlog, Cornelis Pynssen van der AA – SISO 399.62

Auteur(s)

Graaf, Ronald de  

 000785ph.JPG (75202 bytes)

000785 ph

Titel

Oorlog, mijn arme schapen. Een andere kijk op de Tachtigjarige Oorlog 1565 – 1648  

Uitgever

Uitgeverij van Wijnen, Franeker  

Jaar

2004  

Druk

1  

Afmeting

18 x 24,7 cm.  

Inhoud

Ronald de Graaf laat de Tachtigjarige Oorlog beginnen in 1565 en beschrijft hem vanaf het slagveld. Talrijk zijn de primaire en secundaire bronnen waaruit hij heeft geput. Voor Veenendaal heeft hij veel gehad aan het Veenraadschapsarchief. Dat onthult bijvoorbeeld dat de inwoners in 1584 vriend en vijand niet van elkaar konden onderscheiden.

Pagina’s

686  

Uitvoering

Genaaid gebonden

ISBN

90 5194 272 9  

Trefwoord

80 - Jarige oorlog – SISO 934.4  

Auteur(s)

Laansma, S.

000204ph.JPG (39315 bytes)

000204 ph

Titel

Schansen  Oorlogen  Soldaten

Uitgever

S. Laansma, Zutphen (layout en druk: Delta Drukkerij en Diensten, Zutphen)

Jaar

1989

Druk

1

Afmeting

16,1 x 22 cm.

Inhoud

Historisch overzicht (1629 – 1938) over militairen in en om Renswoude, de aanleg van nieuwe schansen, Franse tijd, Belgische opstand, oefeningen en inkwartiering. Aan bod komen o.m. schans 'De Roode Haen' en fort 'Buursteeg'.

Pagina’s

48

Uitvoering

Genaaid gebrocheerd

ISBN

-

Trefwoord

Militaire geschiedenis, Renswoude – SISO 399.63

Auteur(s)

Philips, D.

000658ph.JPG (52460 bytes) 

000658 ph

Titel

Pasen 1584 te Veenendaal. De gestoorde kerkdienst

Uitgever

Vereeniging “Oud-Utrecht”

Jaar

1955 (juni)

Druk

1

Afmeting

15,8 x 24 cm.

Inhoud

In het Maandblad van “Oud-Utrecht” (bladzijde 51 t/m 54) een detail uit de 80-jarige oorlog in Veenendaal. In 1584 werd de Veluwe keer op keer door de Spaanse troepen gebrandschat. Proviand werd verkregen door plundering. Tijdens Pasen 1584 trokken soldaten uit Lunteren (Spaans of staats?) op naar Veenendaal. De voorgenomen plundering en/of verstoring van de kerkdienst vond echter niet plaats omdat de soldaten werden afgekocht met de opbrengst van de collecte. Zie ook “Kerken en kerkgeschiedenis”, het artikel van R.P. de Graaf.

Pagina’s

12 (genummerd 45 t/m 56)

Uitvoering

Geniet gebrocheerd

ISBN

-

Trefwoord

80 - Jarige oorlog – SISO 934.4

Auteur(s)

Philips, D.

000664ph.JPG (37621 bytes)

000664 ph

Titel

Sauvegarde aan Veenendaal verleend door Prins Maurits en de Graaf van Leicester 1585

Uitgever

Vereniging “Oud-Utrecht”

Jaar

1958 (oktober)

Druk

1

Afmeting

16 x 24,4 cm.

Inhoud

Van een regelmatige soldijbetaling was in de 80-jarige oorlog geen sprake. Verscheen de betaalmeester niet op tijd dan sloegen de soldaten aan het plunderen. Veenendaal ging gebukt onder plunderingen door de garnizoenen Amersfoort, Rhenen, Wijk bij Duurstede en Wageningen. Om hieraan een eind te maken, werd door Prins Maurits een “Sauvegarde” verleend (vrijgeleide, beschermingsbrief). De Engelse soldaten van de Graaf van Leicester wilden zich hieraan pas houden als ze deze sauvegarde in hun eigen taal hadden ontvangen. (Maandblad van “Oud-Utrecht” bladzijde 93 t/m 97)

Pagina’s

20 (genummerd 93 t/m 112) 

Uitvoering

Geniet gebrocheerd

ISBN

-

Trefwoord

80-Jarige oorlog, Prins Maurits, Leicester, sauvegarde – SISO 934.4 – 938.2

Auteur(s)

Philips, D.

 000486ph.jpg (65216 bytes)

000486 ph

Titel

Foulen ende overlasten van den crijchsvolck 1586-1588

Uitgever

Vereniging Oud-Utrecht

Jaar

1958

Druk

1

Afmeting

13,3 x 19,4 cm.

Inhoud

In 1585 werd graaf Leicester door koningin Elisabeth I naar Nederland gezonden. In 1586 werd hij door de Staten-Generaal benoemd tot landvoogd. De auteur beschrijft de overvallen, berovingen (o.m. de diefstal van turf), ontvoeringen en andere wandaden van de soldaten van Leicester in Veenendaal en omgeving op bladzijde 87 t/m 104 van het Jaarboek Oud-Utrecht 1958. 

Pagina’s

179

Uitvoering

Genaaid gebrocheerd

ISBN

-

Trefwoord

80-Jarige oorlog, Leicester – SISO 934.4

Auteur(s)

Philips, D.

000667ph.JPG (41053 bytes)

000667 ph

Titel

Alarm in de Venen 1588

Uitgever

Vereniging “Oud-Utrecht”

Jaar

1959 (november)

Druk

1

Afmeting

16 x 24,4 cm.

Inhoud

De sauvegarde haalde klaarblijkelijk niet veel uit. Eind 1588 werd door de veenraden het idee geopperd om een schans aan te leggen rond de kerk teneinde de vijanden de doorgang te beletten. In dit geval waren de vijanden de “staatse” soldaten. De in Utrecht woonachtige veenraden wilden dit plan verijdelen omdat zij meenden dat dit tot meer overlast zou leiden. Drie dagen later, op 15 december 1588, kregen de Veenendalers het advies om have en goed in veiligheid te brengen omdat er een overval op handen was. Dit advies werd weer ingetrokken. U leest er alles over in het  Maandblad van “Oud-Utrecht”  (bladzijde 128 t/m132).

Pagina’s

16 (genummerd 125 t/m 140)

Uitvoering

Geniet gebrocheerd

ISBN

-

Trefwoord

80-Jarige oorlog – SISO 934.4 – 938.2

Auteur(s)

Philips, D.

000418ph.JPG (39830 bytes)

000418 ph

Titel

Historische verdedigingswerken bij Veenendaal

Uitgever

Vereniging Oud-Utrecht

Jaar

1962 (nummer 3)

Druk

1

Afmeting

15,6 x 24 cm.

Inhoud

Op bladzijde 25 t/m 30 geeft de auteur  een uitgebreide beschrijving van het fort aan de Buur- of Klompersteeg.

Pagina’s

8 (genummerd 25 t/m 32)

Uitvoering

Geniet gebrocheerd

ISBN

-

Trefwoord

Verdedigingswerken, fort Buursteeg – SISO 399.63

Auteur(s)

Philips, D.

000419ph.JPG (39830 bytes) 

000419 ph

Titel

Het fort aan de Buursteeg te Veenendaal

Uitgever

Vereniging Oud-Utrecht

Jaar

1962 (nummer 6)

Druk

1

Afmeting

15,6 x 24 cm.

Inhoud

Op bladzijde 54 t/m 57 geeft de auteur een kritische beschouwing over hoe wij omgaan met ons cultuurbezit. Hij meldt dat de domeinterreinen waarin het noordelijk deel van het fort ligt, zijn vrijgegeven voor recreatie en vreest het ergste voor de toekomst.

Pagina’s

12 (genummer 49 t/m 60)

Uitvoering

Geniet gebrocheerd

ISBN

-

Trefwoord

Natuur, verdedigingswerken, fort Buursteeg – SISO 399.63


Auteur(s)

Rietberg, Bert

000751ph.jpg (60226 bytes)

000751 ph

Titel

De Grebbelinie. Een cultuurhistorische gids

Uitgever

Uitgeverij Matrijs, Utrecht

Jaar

2004

Druk

1

Afmeting

14,5 x 22 cm.

Inhoud

Dit boek bestaat uit twee delen. In het eerste gedeelte geeft de auteur een uitgebreide historische inleiding op de Grebbelinie. Vervolgens komen in het tweede gedeelte 25 afzonderlijke liniegedeelten aan de orde. De gids is aangevuld met speciaal getekende kaarten en mooie landschapsfoto's en is voor de liefhebber van geschiedenis, landschap en natuur een aanrader. 

Pagina’s

188

Uitvoering

Genaaid gebrocheerd

ISBN

90 5345 253 2

Trefwoord

Grebbelinie, Buursteeg, Roode Haan, Veense Kom  - SISO 399.63  

Auteur(s)

Stichting Menno van Coehoorn

000460 ph.JPG (14751 bytes)

000460 ph

Titel

Atlas van historische vestingwerken in Nederland: deel III A, Utrecht

Uitgever

Stichting Menno van Coehoorn

Jaar

1961

Druk

1

Afmeting

20,5 x 29 cm.

Inhoud

Alle historische vestingwerken in de provincie Utrecht uitgebreid beschreven. Vanzelfsprekend ook de Grebbelinie en de daartoe behorende werken in en rond Veenendaal.

Pagina’s

30 + 4 ongenummerd, index op namen en overzichtskaart

Uitvoering

Losbladig in map

ISBN

-

Trefwoord

Vestingbouw, verdedigingswerken – SISO 399.63

Auteur(s)

Visser, Anne  

900020mb.JPG (52453 bytes)

900020 mb

Titel

De Grebbelinie, een miskende linie  

Uitgever

De Utrechtse Fortenstichting  

Jaar

2000 (Nr. 17, november)  

Druk

1

Afmeting

14,8 x 21 cm.  

Inhoud

Dit nummer van "Op de Bres" is geheel gewijd aan de Grebbelinie. De historie wordt behandeld vanaf de eerste spade in 1748 tot heden. Vanzelfsprekend ook fort Buursteeg, de Jufvrouwwijk en de Rode Haan.  

Pagina’s

43  

Uitvoering

Geniet gebrocheerd  

ISBN

-

Trefwoord

Grebbelinie, vestingbouw, verdedigingswerken – SISO 399.63  

Auteur(s)

Visser, Anne  

000740ph.JPG (192083 bytes)

000740 ph 

Titel

De Grebbelinie in Vogelvlucht  

Uitgever

Utrechtse Fortenstichting  

Jaar

2003  

Druk

1

Afmeting

21 x 29,7 cm.  

Inhoud

De bedoeling van deze publicatie is om u op een heel bijzondere manier kennis te laten maken met de Grebbelinie. Dit gebeurt in een soort toen en nu opzet door recent genomen luchtfoto’s en historische kaarten en plattegronden naast elkaar te plaatsen. Aldus een deel van de inleiding van Peter Gijsberts.  

Pagina’s

44+  

Uitvoering

Geniet gebrocheerd  

ISBN

-

Trefwoord

Grebbelinie, vestingbouw, verdedigingswerken – SISO 399.63  

Auteur(s)

Vries, J.E. de

000161ph.jpg (54769 bytes) 

000161 ph

Titel

Hoe en waarom van Slaperdijk en Grebbelinie

Uitgever

Historische Vereniging Oud Renswoude

Jaar

1990

Druk

2e herziene druk

Afmeting

21 x 29,7 cm.

Inhoud

De auteur beschrijft uitgebreid het ontstaan en de bedoeling van de Slaperdijk als bescherming tegen het water bij doorbraak van de Grebbedijk maar ook hoe weinig zinvol deze slaperdijk was als waterkering. Tevens een overzicht van de verschillende forten in de Grebbelinie en de rol die de Slaperdijk daarin ging vervullen.

Pagina’s

20

Uitvoering

Garenloos gebrocheerd

ISBN

-

Trefwoord

Militaire geschiedenis – SISO 399.63 – 699.2

Auteur(s)

Weerd, Evert van de & Gerjan Crebolder

000733ph.JPG (177676 bytes)

000733 ph

Titel

Ede in wapenrok. Twee eeuwen militaire geschiedenis in de gemeente Ede

Uitgever

Koninklijke BDU Uitgeverij B.V., Barneveld

Jaar

2004

Druk

1 (oplage 2.000 exemplaren)

Afmeting

21,3 x 21,6 cm.

Inhoud

Twee eeuwen soldatentijd in Ede. Thematisch ingedeeld. 
Deel I: Bezetting en bevrijding. 
Deel II: Veiligheid en vrede. 
Voor Veenendaal ligt de relevantie vooral in Gelders. Bevrijding Gelders én Stichts Veenendaal (blz. 179-183), watersnood 1855 (blz. 202-204), marechausseekazerne (blz. 216-218) en het 10e Regiment Infanterie (blz. 33, 34, 58-63 en 430). Voorzien van veel foto's.

Pagina’s

492

Uitvoering

Genaaid gebonden

ISBN

90-701506-3-8

Trefwoord

Militaire geschiedenis, Ede, watersnood 1855 - SISO 399.33 - 938.2 - 699.1
Copyright © Paul Hageman (NL) 2001-2010

Deze site is geoptimaliseerd voor een schermresolutie van 1024 x 768 pixels met Microsoft Internet Explorer 7