U staat op het punt te gaan kijken naar de gevolgen van bijna dertig jaar verzamelen en vijf jaar inventariseren van hetgeen gedurende meer dan vier eeuwen over Veenendaal op papier is gezet. Bij collega-verzamelaars bestond aanvankelijk enige scepsis over dit plan en ik moest een aantal weerstanden overwinnen voordat ik de gelegenheid kreeg ook hun collectie op te nemen. Als u geen verzamelaar bent, zult u nooit begrijpen hoe ingrijpend het is om een deel van je verzameling voor korte of langere tijd te moeten afstaan. Ik begrijp dat wel en ik ben blij dat ze het  toch hebben gedaan. Hun namen staan vermeld op de pagina 'Bedankt'.  Een verzamelaar zei mij in het beginstadium: 'Dit is zinloos, het leidt nergens toe en werkt alleen maar prijsopdrijvend'. Op dit ogenblik is hij een van de meest enthousiaste contribuanten. Het kan verkeren.

Uitgangspunt bij het samenstellen van deze inventarisatie was en is: alles wat over Veenendaal is geschreven, is van belang en dus vindt u in dit overzicht meer dan duizend boeken en boekjes, brochures, rapporten, kranten en tijdschriften, personeelsbladen en wat dies meer zij. Rijp en groen, waardevol of waardeloos? Ik laat dat graag aan de lezer ter beoordeling over. Één ding hebben ze echter gemeen: ze hebben iets met Veenendaal te maken. 

Om structuur te brengen in de brij van gegevens is een verdeling gemaakt in achtendertig rubrieken. Per rubriek zijn de geschriften alfabetisch gerangschikt op auteur en per auteur op jaartal. Natuurlijk weerspiegelen de rubrieksindeling en de toewijzing van een publicatie aan een rubriek de persoonlijke opvattingen van de samensteller en hierover kunnen de meningen verschillen. Suggesties tot wijziging of verbetering worden zeer gewaardeerd. 

De navigatie is simpel. In het frame aan de linkerkant kunt u de gewenste rubriek aanklikken. Vervolgens verschijnt de uitlijsting op deze bladzijde. Als u op het plaatje klikt, verschijnt de afbeelding in het groot. Bij gebruik van het 'zoekformulier' zijn de mogelijkheden vanzelfsprekend aanmerkelijk uitgebreider. Voor de beschrijving van de inhoud van een boek is veelal gebruik gemaakt van de flapteksten, inleidingen, voorwoorden, van een eerdere boekbespreking onder meer door Gert Groenleer in het kwartaalblad Oud Veenendaal of van de beschrijving op de website van het Gemeentearchief Veenendaal. Waar dit niet het geval is, zijn ze van de hand van ondergetekende. Van de boeken die zijn opgenomen zonder omschrijving en afbeelding is het bestaan bekend; deze werden echter niet aangetroffen in de geïnventariseerde collecties. 

  

Twee dingen moet u zich realiseren: dit bestand is compleet noch foutloos. Mocht u fouten tegenkomen, dan wordt een berichtje op prijs gesteld. Aanvullingen zijn vanzelfsprekend ook zeer welkom. U kunt de samensteller bereiken door onderaan in het linker frame op de e-mail link te klikken. 

Voor het gebruik van de SISO coderingen werd op 14 februari 2003 toestemming gegeven door NBD-Biblion, bij monde van de heer Tuinstra.

Paul Hageman
Veenendaal, september 2005

En de boer, hij ploegde voort. En dat is precies wat ik de de afgelopen vijf jaar ook weer met veel plezier heb gedaan. Alleen, aan deze akker komt geen einde en dat is goed.  Ongeveer 250 items werden in deze tijd toegevoegd waardoor het totaal op ca. 1.250 publicaties komt. 

De rubriek Onderwijs werd onderverdeeld in sub-rubrieken en hetzelfde gebeurde met de rubriek Veenendaal en het water. Dit alles om de toegankelijkheid te verbeteren en het zoeken te vergemakkelijken. De onderverdeling vindt u in het linker frame. 
Nieuw is de index op auteursnaam en op jaartal. Misschien leuk voor de statistici onder ons? Vanuit beide indexen zijn de publicaties  vanzelfsprekend rechtstreeks bereikbaar.

Ook nieuw is de rubriek Curiosa. Hierin is een beperkt aantal uitgaven opgenomen waarvan de relatie met Veenendaal anders is dan gebruikelijk. Enfin .... kijkt u maar.

Paul Hageman
Veenendaal, maart 2010 Copyright © Paul Hageman (NL) 2001-2010

Deze site is geoptimaliseerd voor een schermresolutie van 1024 x 768 pixels met Microsoft Internet Explorer 7


http://www.jrank

<form accept-charset="UTF-8" action="http://www.jrank.org/api/search/v2" method="get"><div style="margin:0;padding:0;display:inline"><input name="utf8" type="hidden" value="✓" /></div>
<fieldset style="border: 1px solid rgb(175, 175, 175); display: inline;">
<legend><a href="http://www.jrank.org/" style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif;">Site Search</a></legend>
<a href="http://www.jrank.org/"><img alt="Site Search" src="http://www.jrank.org/images/jrank_88_31-fs8.png" style="border: none; vertical-align: middle;" title="Site Search" /></a>
<input id="key" name="key" type="hidden" value="871a3e8767c9b7c2db33d7b19722042d737a5afd" />
<input name="ie_utf8_fix" type="hidden" value="☠" />
<input id="q" name="q" style="display: inline; vertical-align: middle;" type="text" value="" />
<input name="commit" style="display: inline; vertical-align: middle;" type="submit" value="Search" />
</fieldset>
</form>.org/